Tarabe pentru produsele de Ziua Îndrăgostiților, 1 Martie și 8 Martie
22.01.2022

 Primăria  Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilei Îndrăgostiților, zilelor de 1 Martie și 8 Martie, astfel:

Pentru toate locațiile:

- mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;

- nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;

- suprafața atribuită este de 2 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 m între amplasamente, în locațiile următoare:


B-dul Revoluţiei, intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B) – 8 locuri

B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul „Emma”)  – 4 locuri

B-dul Revoluţiei, intersectia cu str. I.C. Bratianu (Bl. 35 până la nr. 33)  – 4 locuri

B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) – 10 locuri

B-dul Revoluției nr. 84-86 (de la ghereta cu cărți, până la nr. 88) – 10 locuri

B-dul Revoluției nr. 92-96 (între Universitatea „Vasile Goldiș“ și „Articole medicale Focus”)  – 10 locuri

Zona Piața Romană, staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO) – 3 locuri

Cartier Micălaca – Aleea Borsec  – 10 locuri

Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu, intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul „Digi RCS-RDS” ) – 5 locuri

P-ța U.T.A. – între magazinul „Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică) – 10 locuri

P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63 – 67 (între magazinul „Second Hand” și ING Bank) – 5 locuri

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul Mobexpert) – 10 locuri

Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6 (de la cafeneaua „Platinium” până la colțul dinspre Kebab House) – 10 locuri

Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului Profi) – 5 locuri


Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform art. 1, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand-made) cu sediul social în jud. Arad.

Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, la e-mail: registratura@primariaarad.ro, astfel:


- pentru Ziua Îndrăgostiților

perioada de depunere a cererilor: 25 ianuarie – 31 ianuarie 2022

perioada de ocupare a domeniului public: 12 februarie – 14 februarie 2022


- pentru ziua de 1 Martie 

perioada de depunere a cererilor: 7 februarie – 11 februarie 2022

perioada de ocupare a domeniului public: 28 februarie – 2 martie 2022


- pentru ziua de 8 Martie  

perioada de depunere a cererilor: 14 februarie – 18 februarie 2022

perioada de ocupare a domeniului public: 7 martie – 9 martie 2022


Comerțul ambulant se desfăşoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.


Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.