S-a majorat ajutorul de înmormântare
05.01.2022

Ajutorul de deces sau de înmormântare s-a majorat începând cu data de 1 ianuarie ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie.Astfel, câștigul salarial brut a crescut, de la 1 ianuarie, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei.

Majorarea salariului mediu brut influențează în mod direct și valoarea ajutorului de deces, care se calculează în funcție de valoarea salariului. Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, după cum veți putea observa:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;
– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Pentru a primi ajutorul de deces veți avea nevoie, după caz, de următoarele documente:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
certificat de deces (original şi copie);
act de identitate al solicitantului (original şi copie);
acte de stare civila ale solicitantului
dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt
adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ(original).