Restricții și excepții pentru intrarea în țară
12.02.2021

Guvernul României a prezentat o serie de măsuri care vizează noi prevederi referitoare la restricțiile de intrare în țară în vederea combaterii răspândirii virusului cunoscut sub numele de COVID-19.

 

Persoanele care vin din zone cu risc epidemiologic ridicat vor sta în carantină doar 10 zile decă fac dovada unui test PCR negativ efectuat în ultimele 72 de ore. În caz contrat, perioada de carantinare este de 14 zile.

 

Excepție fac pe persoanele care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord care vor putea intra în țară doar pe baza unui test PCR negativ efectuat în ultimele 72 de ore urmând ca ulterior să intre în carantină timp de 14 zile.

 

Operatorii de transport au obligația să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu se încadrează în următoarele categorii:

- fac dovada un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării

- fac dovada vaccinării cu ambele doze iar de la efectuarea rapelului au trecut cel puțin 10 zile

- fac dovada că au fost infectați cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 90 de zile iar de la data confirmării vindecării au trecut cel puțin 14 zile.

 

Mai multe categorii fac excepție de la măsurile de carantinare dacă nu acuză simptome asociate COVID-19. Printre acestea se află:

- persoanele care vin în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/zone/teritorii fără risc epidemiologic;

- conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau de persoane, pioții de pe aeronave și personalul navigant al acesora, personalul navingat român maritim și fluvial

- membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte precum și membri ai corpului diplomatic

- lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

- elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;

- membrii delegațiilor sportive