Primăria caută medici și asistenți pentru centrele de vaccinare
03.02.2021

La nivelul municipiului Arad se pregătesc noi echipe pentru centrele de vaccinare existente sau care urmează să fie deschise odată cu generalizarea procedurilor de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-COV-2. Ca parte a acestui demers primăria invită medicii specialiști, medicii și asistenții medicali care doresc să activeze în aceste centre, să își depună dosarele de ”candidatură”.  Acestea trebuie să  conțină următoarele acte:

a) cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activităţii de vaccinare împotriva COVID-19;

b) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfăşurării activităţii de vaccinare – medic specialist/medic/asistent medical.

Documentele necesare înscrieii sunt:

- Curriculum vitae, modelul comun european;

- Copia și originalul actului de identitate

- Copia și originalul diplomei de studii;

- Adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior înscrierii de către medicul de familie al persoanei înscrise;

- Dovada înregistrării fiscale CIF;

- Copia și originalul Certificatului de confirmare în gradul profesional de medic specialist;

- Copia și originalul Certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor (pentru medici);

- Copia și originalul Certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR (pentru asistenții medicali);

- Cazierul judiciar eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean;

- Certificatul de integritate comportamentală eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Personalul medical selectat are obligația de a prezenta avizul de exercitare a profesiei la data semnării contractului.

Pentru plata activităţilor de vaccinare desfăşurate de către personalul medico-sanitar se va încheia un contract de prestări servicii cu personalul medico-sanitar şi registratorii medicali care îşi manifestă disponibilitatea de a lucra în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către Primăria Municipiului Arad.

Personalul care desfăşoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfăşura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Dosarele se pot depune la adresa: Bd. Revoluției nr.75, cam.8 - Serviciul Resurse Umane iar informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0257/281850, interior 462 sau la adresa de email pma@primariaarad.ro