Poliția Locală amintește locuitorilor că sunt pasibili de amendă dacă nu curăță zăpada de pe trotuare
13.01.2022

În această săptămână, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad au procedat la notificarea asociațiilor de proprietari și a cetățenilor în ceea ce privește obligația îndeplinirii reglementărilor legale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (art.9). De asemenea, situațiile în care au rămas necurățate căi de acces și trotuare adiacente unor imobile deținute de administrație au fost comunicate Serviciului Edilitar din Primăria Municipiului Arad, care alocă resursele necesare eliberării acestor trasee pietonale. Mesaje similare au fost transmise altor autorități publice și instituții de interes public ce administrează proprietăți limitrofe trotuarelor din municipiul Arad.

Potrivit OG 21/2002, persoanele fizice și juridice au obligația de a îndepărta zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc.

Totodată, ordonanța prevede că asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.

În acest sens, prin adoptarea Hotărârii nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad s-au stabilit obligații atât în sarcina cetățenilor, cât și în sarcina persoanelor juridice. 

Astfel:

1. Se prevede ca obligație a agenților economici și a celorlalte persoane juridice (respectiv asociațiilor de proprietari):

- să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor pe aliniamentul aferent imobilelor deținute, prin îndepărtarea zăpezii și a gheții ori de câte ori este necesar. Strângerea zăpezii se face în locuri în care nu stânjenește circulația pietonală, auto sau parcarea. În cazul pericolului iminent de cădere a zăpezii sau gheții de pe clădirile înalte, deținătorii au obligația să ia masuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare și de îndepărtare a acestora cu mijloace proprii sau prin intermediul firmelor care au dotări specifice;

2. Se prevede în sarcina cetățenilor:

- obligația de a menține curățenia pe trotuare (ori pe drumuri, acolo unde nu   există trotuare), pe porțiunea din dreptul imobilului, respectiv a locurilor de parcare folosite, prin îndepărtarea zăpezii și a gheții ori de câte ori este necesar. 

Nerespectarea obligațiilor și a responsabilităților stabilite prin acte normative atrage răspunderea persoanelor vinovate și se sancționează. Astfel, după notificarea asociațiilor de proprietari și a cetățenilor, polițiștii locali vor aplica măsurile sancționatorii care se impun, în cazul constatării neîndeplinirii reglementărilor legale.