Parcări pentru biciclete
14.11.2020

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care clădirile de utilitate publică, autogările, pieţele, şcolile sunt obligate să aibă parcări pentru biciclete. 

Concret, prin acest act normativ, clădirile publice sau de utilitate publică, unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, pieţele agroalimentare, târgurile, autogările şi staţiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, cât şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor menţionate şi ale autorizaţiilor se vor suporta din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

În vederea implementării măsurilor prevăzute de prezenta lege, clădirile istorice şi de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.

Nerespectarea prevederilor este sancţionată cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei.

Constatarea contravenţiei se realizează de personalul autorizat al agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială.