Contract semnat
05.04.2023

Miercuri, 05.04.2023, s-a semnat contractul de servicii pentru proiectul "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finanțare  și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de apă Arad în perioada 2022-2027" . 

Gheorghe- Vasile Borha, Director General Compania de Apă Arad: “Am semnat astăzi contractul de servicii cu prestatorul care a câștigat procedura de licitație,  Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL -COMPLEX DESIGN SRL -CIRRUS PROJECT SRL.  Valoarea contractului este de 48.669.835 lei (fără TVA ).   Obiectivul general al contractului de asistență tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului. “ 

Contractul include trei activități: 

Activitatea I- asistentă tehnică pentru actualizarea Aplicatiei de Finanțare și  elaborarea documentațiilor de atribuire; ( 8.163.970 LEI) 

Principalele acțiuni în cadrul Activității I sunt:

Actualizarea Studiului de Fezabilitate care va conţine inclusiv:

-Analiza economico – financiară (analiza cost – beneficiu)

-Analiza instituţională 

-Studiul de Impact de Mediu

Completarea, transmiterea şi aprobarea formularului de aplicaţie pentru obţinerea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria delegării, Etapa 2022 – 2027, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

-Stabilirea necesarului de investiţii pentru etapa a II - a (2022 – 2027) pentru toate localităţile aflate în aria delegării.

Termenul de finalizare pentru Activitatea 1 Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicaţiei de Finanțare și elaborarea Documentațiilor de Atribuire este 31.12.2023.

Activitatea II-Asistență tehnică pentru managementul proiectului( 9.218.127 LEI) 

In cadrul Activitatii II, Consultantul va avea obligatii in ceea ce priveste:

-Sprijin pe perioada derularii procedurilor de atribuire a contractelor din proiect

-Actualizarea Master Plan Regional 

-Actualizarea Devizului din Proiect si Studiului de fezabilitate conform prevederilor HG 907/2016

-Activitati de informare si publicitate pentru proiect in cadrul Programului

-Activitati de dezvoltare GIS 

Activitatea III-Asistentă tehnică pentru supervizare ( 31.287.738 LEI) 

-Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrărilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995

Consultantul va asigura serviciile de asistenṭă tehnică din partea proiectantului pentru Entitatea Contractantă în conformitate cu legislația în vigoare pentru contractele de executie lucrări din cadrul Aplicației de Finanțare aprobată.

-Activitati specifice de Supervizare conform HG nr.1/2018

Consultantul va activa in calitate de Supervizor care va gestiona si superviza contractele de lucrari cuprinse in Proiect si va executa toate indatoririle „Supervizorului”, asa cum este specificat in HG nr.1/2018, in fazele de preconstructie, constructie si post constructie.

Prima activitate este finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020 - Axa Prioritara 3. Diferența până la valoarea contractului  de achizitie  pentru Activitatea II și Activitatea III urmând a fi finanțate prin programul PDD 2022-2027.

Iustin Cionca, Președinte Consiliul Județean Arad: ‘’Mă bucur că astăzi am repornit acest proiect foarte important pentru județul nostru, un proiect pe care îl estimez la aproximativ 300 milioane de euro. Primul pas îl reprezintă actualizarea studiului de fezabilitate, deoarece de la vechiul studiu avem unele modificări. Urmează, cu ajutorul acestei firme, cu care s-a semnat contractul, să se întocmească aplicația și cererea de finanțare, pentru a obține banii pentru realizarea lucrărilor. Aceeași firmă o să ne asiste atât la realizarea licitațiilor, cât și pe întregul parcurs al implementării proiectului. Am convingerea că prin noul program de finanțare, Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă, județul Arad va reuși să aducă în jur de 300 de milioane de euro. O parte din fonduri, peste 100 de milioane de euro sunt destinate municipiului Arad, pentru modernizarea sistemului de colectare și transport a apelor uzate din localitățile învecinate Aradului. Vom realiza un inel colector, care va ocoli municipiul și va transporta apele uzate la stația de epurare fără să mai traverseze centrul Aradului.’’

Durata totală a contractului este de 98 luni și acoperă în întregime cele trei etape ale contractului: Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicaţiei de Finantare și elaborarea Documențiilor de Atribuire, Asistența Tehnică a pentru Managementul Proiectului și Asistența Tehnică pentru Supervizare, ce include atât perioada de execuție a contractelor de lucrări cât și perioada de garanție a lucrărilor (perioada de notificare a defectelor).