CNSU a introdus trei scenarii pentru ţările cu risc epidemilogic
15.05.2021
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o nouă clasificare a țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de incidența cazurilor de COVID din ultimele 14 zile. Autorităţile din România au introdus trei scenarii pentru teritoriile cu risc epidemilogic: roşu, galben şi verde. Astfel, cei care vin din țările aflate în zona verde nu trebuie să stea în carantină. Cei care intră în România din țările aflate în zona galbenă și roșie stau 14 zile în carantină, cu excepția celor vaccinați. Totodată, pentru zona galbenă sunt scutiți de carantină și cei care au un test COVID negativ.
Cei care fac test COVID în a opta zi de carantină și rezultatul este negativ pot ieși din carantină în a zecea zi.
Pentru cei cu dovada că au trecut prin boala COVID-19 NU mai este valabilă scutirea de carantină.
Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori;
Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/teritorii fără risc epidemiologic;
b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;
e) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; Pagina 4 din 9
i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
k) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării;
n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
o) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;
p) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;
q) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;
r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE;
s) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
u) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;
v) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;
w) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
x) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile până la intrarea în România.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele care vin în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări/zone/teritorii fără risc epidemiologic;
b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. b), care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu; d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparținând instituțiilor internaționale, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;
e) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale”, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
k) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării;
n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
o) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii, oficialii forurilor sportive internaționale care organizează aceste competiții, arbitrii delegați precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;
p) sportivii români, care își desfășoară activitatea în alte state și care sunt convocați la loturile naționale pentru a reprezenta România la competiții sportive organizate în condițiile legii, membrii delegațiilor sportive românești care se întorc în România de la competiții sportive internaționale, oficialii și arbitrii români care au fost delegați la competițiile internaționale precum și jurnaliști acreditați la aceste competiții;
q) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;
r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în țările membre ale UE;
s) echipele de filmare care desfășoară activități profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesității prezenței în țară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
u) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;
v) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;
w) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile până la intrarea în România.

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență
Stat/Zona/Teritoriu - Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori*

Zona roșie

Seychelles - 16.7
Maldive - 14.7
Bahrain - 10.6
Uruguay - 9.6
Cipru - 8.0
Capul Verde - 7.3
Argentina - 6.3
Lituania - 6.0
Costa Rica - 5.9
Olanda - 5.7
Suedia - 5.6
Croația - 5.3
Turcia - 4.8
Letonia - 4.5
Columbia - 4.5
Andorra - 4.5
Georgia - 4.4
Puerto Rico - 4.4
Mongolia - 4.3
Slovenia - 4.3
Paraguay - 4.3
Kuweit - 4.2
Franța - 4.1
Chile - 4.0
India - 4.0
Brazilia - 4.0
Estonia - 3.7
Belgia - 3.5
Luxemburg - 3.3
Nepal - 3.2
Serbia - 3.0
Africa de Sud ** - 0.4

Zona galbena
Iran - 2.9
Canada - 2.8
Qatar - 2.8
Germania - 2.7
Grecia - 2.7
Muntenegru - 2.6
Elveția - 2.6
Peru - 2.6
Emiratele Arabe Unite - 2.6
Trinidad si Tobago - 2.5
Italia - 2.5
Austria - 2.4
Anguilla - 2.4
Cehia - 2.4
Bahamas - 2.2
Oman - 2.2
Ungaria - 2.1
Ucraina - 2.1
Kazahstan - 2.1
Guyana - 2.0
Aruba - 2.0
Danemarca - 2.0
Armenia - 2.0
Spania - 2.0
Polonia - 1.9
Palestina - 1.9
Irak - 1.9
Liechtenstein - 1.9
Bulgaria - 1.8
Suriname - 1.8
Bolivia - 1.8
Statele Unite ale Americii - 1.8
Liban - 1.7
Tunisia - 1.7
Macedonia de Nord - 1.7
Bosnia si Herțegovina - 1.6
Belarus - 1.6

Zona verde
Ecuador - 1.5
Bermuda - 1.5
Malaysia - 1.5
Iordania - 1.4
Honduras - 1.4
Insulele Virgine ale Statelor Unite - 1.4
Kosovo - 1.4
Azerbaidjan - 1.3
Cuba - 1.3
Irlanda - 1.2
Monaco - 1.2
Sri Lanka - 1.1
Botswana - 1.1
Panama - 1.1
Norvegia - 1.1
Timorul de Est - 1.1
Bonaire, Saint Eustatius si Saba - 1.1
Slovacia - 1.1
Saint Lucia - 1.0
Sint Maarten - 1.0
Romania - 1.0
Filipine - 1.0
Namibia - 0.9
Republica Moldova - 0.9
Insulele Virgine Britanice - 0.8
Guam - 0.8
Federația Rusa - 0.7
Guatemala - 0.7
Kârgâzstan - 0.7
Saint Vincent si Grenadine - 0.7
Insulele Turks si Caicos - 0.7
Libia - 0.7
Curaçao - 0.6
Venezuela - 0.6
Republica Dominicana - 0.6
Japonia - 0.6
Djibouti - 0.6
Jamaica - 0.6
Cambodgia - 0.5
Finlanda - 0.5
Malta - 0.5
Gabon - 0.5
Portugalia - 0.5
Marea Britanie - 0.4
Barbados - 0.4
Albania - 0.4
Arabia Saudita - 0.4
Thailanda - 0.4
San Marino - 0.3
Camerun - 0.3
Mexic - 0.3
Pakistan - 0.3
Wallis si Futuna - 0.3
Indonezia - 0.3
Bhutan - 0.3
Belize - 0.3
Islanda - 0.2
El Salvador - 0.2
Polinezia Franceza - 0.2
Papua Noua Guinee - 0.2
Bangladesh - 0.2
Coreea de Sud - 0.2
Uzbekistan - 0.2
Egipt - 0.1
Madagascar - 0.1
Laos - 0.1
Kenia - 0.1
Maroc - 0.1
Insulele Cayman - 0.1
Insulele Mariane de Nord - 0.1
Insulele Feroe - 0.1
Mauritania - 0.1
Guineea Ecuatoriala - 0.1
Republica Centrafricana - 0.1
Sao Tome si Principe - 0.1
Angola - 0.1
Etiopia - 0.1
Gibraltar - 0.1
Congo - 0.1
Rwanda - 0.1
Afghanistan - 0.1
Siria - 0.1
Algeria - 0.1
Togo - 0.1
Singapore - 0.1
Insula Man - 0.1
Israel - 0.1
Fiji - 0.1
Antigua si Barbuda - 0.1
Guineea - 0.0
Tadjikistan - 0.0
Zambia - 0.0
Somalia - 0.0
Eswatini - 0.0
Eritreea - 0.0
Mauritius - 0.0
Senegal - 0.0
Gambia - 0.0
Insulele Comore - 0.0
Dominica - 0.0
Burundi - 0.0
Ghana - 0.0
Mali - 0.0
Haiti - 0.0
Nicaragua - 0.0
Zimbabwe - 0.0
Coasta de Fildeș - 0.0
Lesotho - 0.0
Saint Kitts si Nevis - 0.0
Jersey - 0.0
Mozambic - 0.0
Sudan - 0.0
Grenada - 0.0
Uganda - 0.0
Brunei Darussalam - 0.0
Benin - 0.0
Yemen - 0.0
Australia - 0.0
Sudanul de Sud - 0.0
Republica Democrata Congo - 0.0
Malawi - 0.0
Guineea Bissau - 0.0
Noua Zeelanda - 0.0
Ciad - 0.0
Vietnam - 0.0
Liberia - 0.0
Burkina Faso - 0.0
Sierra Leone - 0.0
Niger - 0.0
Myanmar - 0.0
Taiwan - 0.0
Nigeria - 0.0
Republica Populara Chineza - 0.0
Insulele Falkland (Malvine) - 0.0
Groenlanda - 0.0
Guernsey - 0.0
Vatican - 0.0
Insulele Marshall - 0.0
Micronezia - 0.0
Montserrat - 0.0
Noua Caledonie - 0.0
Insulele Solomon - 0.0
Tanzania - 0.0
Vanuatu - 0.0
Sahara de vest - 0.0

*(date publicate de ECDC joi 13 mai 2021 pentru perioada 26 aprilie – 9 mai 2021)
** urmare a detecției circulației in populația umana a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicata