Audienţe suspendate la Prefectură
14.10.2021

In contextul situației epidemiologice existente, până la data de 09 noiembrie 2021 Prefectura judetului Arad suspendă activitatea de audiențe, relații cu publicul, registratură generală și apostilare a actelor oficiale.
Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu un caracter deosebit.
Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului- Județul Arad prin prin e-mail ( pja@prefecturaarad.ro), fax (0257-280121 sau 0257-253877) sau poștă (Instituția Prefectului – Județul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75, Județul Arad).
Persoanele fizice care doresc apostilarea actelor oficiale vor depune documentele doar prin corespondență dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a. Actul pentru care se solicită eliberaea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art. 6 și 7;
b. Documentele sunt transmite printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;
c. Contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.