Anunț public
25.04.2023

SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, tel. 270843, fax. 270981, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din Halmagiu, tel. 0257-281373, unde îşi desfăşoară activitatea de:

Colectarea şi epurarea apelor uzate în comuna Halmagiu, cod CAEN 3700,

în scopul prestări servicii, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:

Colectarea apelor uzate din comuna Halmagiu

Epurarea mecanică

Epurarea biologică a apei uzate

Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:

Apă:  Respectarea tehnologiei de epurare 

Aer: Respectarea tehnologiei de epurare

Sol: Platforme de depozitare temporară a nămolului,platforme de depozitare a deşeurilor feroase.

Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.