Alege cariera militară
10.02.2020


Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Arad, activităţi de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2020/2021 Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor(băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Arad cu o ofertă educaţională generoasă:

* 600 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 5 colegii naţionale militare:
1.
Colegiul naţional militar ”Mihai Viteazul”, Alba Iulia, județul Alba -120 locuri;
2.
Colegiul naţional militar ”Dimitrie Cantemir”, Breaza, județul Prahova -120 locuri;
3.
Colegiul naţional militar ”Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -120 locuri;
4.
Colegiul naţional militar ”Tudor Vladimirescu”, Craiova, județul Dolj -120 locuri;

5. Colegiul naţional militar ”Alexandru Ioan Cuza” Constanța, județul Constanța -120 locuri;

Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a, care fac dovada promovării evaluării/testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an.

Termenul limită de înscriere a candidaţilor este 14 februarie 2020.


* 531 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 4 şcoli militare:
1.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I", Piteşti

- 169 locuri;
2.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia", sat Boboc, judeţul Buzău - 129 locuri;
3.
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", Constanța

- 101 locuri;

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 132 locuri;

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul acestui an.


* 481 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 3 şcoli militare:
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I", Piteşti - 253 locuri.
2.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia", sat Boboc, judeţul Buzău – 130 locuri.

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 98 locuri;

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul acestui an.


* 605 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor, alcătuit din:
1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu - 208 locuri;
2.
Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă", Brașov - 99 locuri;
3.
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța - 98 locuri;
4.
Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, București - 148 locuri;
5.
Institutul Medico-Militar, București - 30 locuri

Târgu Mureş – 15 locuri
6. Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București - 7 locuri;

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani / 24 de ani pentru aviaţie-naviganţii, împliniţi în cursul acestui an.


Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.


Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

  • prezentarea pentru luare în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Arad;

  • susţinerea probelor de selecţie(evaluarea psihologică şi evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia;

  • efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară medicală (Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara)

  • definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Arad;

  • participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ;


Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.


ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Arad, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare - recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Arad, situat în municipiul Arad str. Lucian Blaga nr. 4-6, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0257282447 sau 0257281693 int.128.

Programul de lucru cu publicul:

luni - vineri 8.30 – 16.30 ; marţi 10.30 – 18.30

Acte necesare: cartea de identitate.


Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro, sau pe paginile www.facebook.com/RecrutareMApN, www.facebook.com/CentrulMilitarJudeţeanArad.