STIRI ARAD | Infrastructură pentru DGASPC Arad
14.01.2020

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea calității vieții copiilor cu dizabilități din sistemul de protecție a copilului și din comunitate,

prin construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități mentale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Creșterea gradului de acoperire de servicii sociale prin înființarea a două case de tip familial ”Hansel”

și ”Gretel” în municipiul Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 29, cu o capacitate de 8 copii/ casă

2.Creșterea gradului de acoperire de servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și recuperare

pentru copii cu dizabilități mentale ”SIMBA” cu o capacitate de 76 de locuri, prin

reabilitarea/moderizarea/dotarea imobilului din municipiul Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 8-10

Valoarea totală a proiectului: - 4.660.000 lei, inclusiv TVA,

- finanțare nerambursabilă: 4.522.686,68 lei

- contribuția DGASPC Arad fiind în sumă de 92.300,29 lei, reprezentând

2% din valoarea eligibilă a proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu ianuarie 2020 până în iunie 2021