Se fac înscrieri pentru școlile doctorale UVVG
14.09.2020


Până pe 18 septembrie puteți alege între Școlile Doctorale de Medicină şi Biologie din cadrul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad.

Cele două şcoli doctorale oferă studenţilor-doctoranzi îndrumarea unor conducători de doctorat de renume, cu vastă experienţă ştiinţifică.

Posibilitatea redactării Tezelor de Doctorat în limba engleză, sub îndrumarea unor conducători de doctorat, profesori emeriţi, afiliaţi unor instituţii de învăţământ şi cercetare din străinătate este un alt avantaj care merită luat în considerare.

În cadrul Şcolii Doctorale de Biologie sunt derulate proiecte de cercetare pe teme de actualitate, finanţate din fonduri europene şi naţionale, prin care se acoperă cheltuielile de cercetare ale studenţilor-doctoranzi. Domeniile ştiinţifice pentru care se poate da concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 în cadrul Şcolii Doctorale de Biologie sunt: Neurobiologie, Biotehnologii Vegetale, Fitoterapie şi Medicină Regenerativă (în limba română şi engleză); iar în cadrul Şcolii Doctorale de Medicină: Obstetrică şi Ginecologie (în limba engleză), Medicină Internă, Ortopedie, Chirurgie, Gastroenterologie şi Medicina Familiei.


În cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş" din Arad studenţii-doctoranzi pot pune bazele unei cariere universitare complexe, care cuprinde atât activitatea didactică şi clinică, cât şi activitatea de cercetare fundamentală.


Informații suplimentare la telefon: 0257 283 033, e-mail: scoaladoctorala@uvvg.ro sau pe pagina de Facebook: Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.