Focar nou de pestă porcină
05.04.2021

Un nou focar de pestă porcină fost confirmat, de data aceasta, în exploatația Smithfield din localitatea Satu Nou, comuna Mișca.
Centrul Local de Combatere a Bolilor Arad a aprobat un Plan de măsuri și trei Decizii. Printre măsurile aprobate în ședința CLCB, se află următoarele:
• Instituirea unei zone de protecție pe o rază de 3 km în jurul focarului, pe raza localităților Satu Nou și Apateu;
• Pe o rază de 10 km în jurul focarului se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție, pe raza localităților: Berechiu, Moțiori, Șomoșcheș, Șepreuș, Mișca, Vânători, Zerindu Mic din județul Arad, respectiv Talpoș din județul Bihor.
Cât despre măsurile luate, Centrul Local de Combatere a Bolilor Arad a dispus ca toate porcinele se fie ţinute închise în curte, fără acces la pășunat și bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita răspândirea bolii.
Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
Toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică.
Până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic din exploatația afectată, se interzice organizarea pe teritoriul localităților menționate a piețelor, târgurilor sau expozițiilor de păsări și animale.
Toți cetățenii din localitățile menționate sunt obligați să respecte aceste măsuri, adoptate în baza actelor normative în vigoare de CLCB în ședință.
Nerespectarea acestor prevederi reprezintă încălcări ale legii ce pot fi sancționate cu amendă.