De mâine se redeschid restaurantele și cafenelele
15.10.2020

HOTĂRÂREA nr. 58 din 15.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.10.2020

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr.56/13.10.2020 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, care va avea următorul conținut:

(1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2300, în perioada 16.10.2020 – 29.10.2020, în localitățile: Arad, Chișineu-Criș, Sântana, Cărand, Gurahonț, Iratoșu, Șagu, Șimand, Socodor, Șofronea, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu și Zărand, respectiv fără a depăși cu 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2300, în celelalte localități ale județului, cu excepția localităților: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în localitățile: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(3) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2300, în perioada 16.10.2020 – 29.10.2020, în localitățile: Arad, Chișineu-Criș, Sântana, Cărand, Gurahonț, Iratoșu, Șagu, Șimand, Socodor, Șofronea, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu și Zărand, respectiv fără a depăși cu 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2300, în celelalte localități ale județului, cu excepția localităților: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(4) Activitatea prevăzută la alin. (3) este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare din localitățile: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(5) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin.(1) și (3) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(6) Este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.‟

Art. 2. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între mese și participarea a maxim 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 3. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr.56/13.10.2020 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, care va avea următorul conținut:

(1) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurate în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în perioada 16.10.2020 – 29.10.2020, în localitățile: Arad, Chișineu-Criș, Sântana, Cărand, Gurahonț, Iratoșu, Șagu, Șimand, Socodor, Șofronea, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu și Zărand, respectiv fără a depăși cu 50% din capacitatea maximă a spațiului, în celelalte localități ale județului, cu excepția localităților: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(3) Activitatea prevăzută la alin. (2) este interzisă în localitățile: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(4) Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) Se instituie obligația operatorilor economici prevăzuți la alin. (2) de a respecta orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin actele normative în vigoare și de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în spațiu, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu cât și pentru clienți și de a respecta normele de igienă sanitară stabilite prin actele normative în vigoare.

(6) În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.‟

Art. 4. Se modifică art. 3 din Hotărârea nr.56/13.10.2020 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, care va avea următorul conținut:

(1) Organizarea și defășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în perioada 16.10.2020 – 29.10.2020, în localitățile: Arad, Chișineu-Criș, Sântana, Cărand, Gurahonț, Iratoșu, Șagu, Șimand, Socodor, Șofronea, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu și Zărand, și cu 50% din capacitatea maximă a spațiului în celelalte localități ale județului, cu excepția localităților: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în localitățile: Curtici, Livada, Tauț și Zerind.

(3) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise în perioada 16.10.2020 – 29.10.2020, în localitățile: Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Sântana, Cărand, Gurahonț, Iratoșu, Livada, Șagu, Șimand, Socodor, Șofronea, Tauț, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu, Zărand și Zerind.

Art. 5. Se modifică art.1 alin. (4) și (5) din Hotărârea nr.55/09.10.2020 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, care vor avea următorul conținut:

(4) Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășorară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase, este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.‟

Art. 6. (1) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

(2) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

(3) Se interzice organizarea/desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct.2-18 din Anexa nr.3 la H.G. nr.856/2020.‟

Art. 7. Se modifică art.4 din Hotărârea nr.56/13.10.2020 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, care va avea următorul conținut:

Se suspendă activitatea în piețele de toate categoriile, bâlciuri, oboare, târguri săptămânale etc., cu excepția piețelor agroalimentare și a zonelor în care se comercializează produse agroalimentare (legume și fructe), pe o durată de 14 zile (începând cu data de 16.10.2020 și până la data de 29.10.2020 orele 2400), situate în localitățile: Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Sântana, Cărand, Gurahonț, Iratoșu, Livada, Șagu, Șimand, Socodor, Șofronea, Tauț, Vărădia de Mureș, Vârfurile, Vladimirescu, Zărand și Zerind.‟

Art. 8. Se modifică art.5 din Hotărârea nr.56/13.10.2020 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, care va avea următorul conținut:

Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 de metri de intrarea în perimetrul școlii, în toate spațiile publice deschise din localitățile: Curtici, Livada, Tauț și Zerind, precum și pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.‟

Art. 9. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

HOTĂRÂREA nr. 59 din 15.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.10.2020

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.

(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Anexă la Hotărârea nr. 59/15.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad


Nr.

Crt.

Unitatea de învăţământ

Incidenţă DSP

Scenariu de funcţionare

Observații

1.

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD

2.35

Galben

 

2.

CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ

2.68

Galben

 

3.

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

0.63

Verde

 

4.

CLUBUL SPORTIV ARAD

2.35

Galben

 

5.

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU

0.31

Verde

scenariul roșu-o formațiune cu 29 elevi

6.

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD

2.35

Galben

 

7.

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

2.35

Galben

 

8.

COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 14 elevi

9.

COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-4 formațiuni cu 75 elevi

10.

COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-34 formațiuni cu 1021 elevi

11.

COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD

2.35

Galben

 

12.

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ" ARAD

2.35

Galben

 

13.

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD

2.35

Galben

 

14.

GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD

2.35

Galben

 

15.

GRĂDINIŢA "GOSEN" ARAD

2.35

Galben

 

16.

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 11 SÂMBĂTENI

0.46

Verde

 

17.

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 2 SEBIS

0.63

Verde

 

18.

GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD

2.35

Galben

 

19.

GRĂDINIŢA PP "BAMBI" ARAD

2.35

Galben

 

20.

GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD

2.35

Galben

 

21.

GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD

2.35

Galben

 

22.

GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD

2.35

Galben

 

23.

GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD

2.35

Galben

 

24.

GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD

2.35

Galben

 

25.

GRĂDINIŢA PP "LICURICI" ARAD

2.35

Galben

 

26.

GRĂDINIŢA PP "LITTLE STAR" ARAD

2.35

Galben

 

27.

GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD

2.35

Galben

 

28.

GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD

2.35

Galben

 

29.

GRĂDINIŢA PP "TOY STORY" ARAD

2.35

Galben

 

30.

GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ

2.68

Galben

 

31.

GRĂDINIŢA PP CURTICI

2.84

Galben

 

32.

GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD

2.35

Galben

 

33.

GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD

2.35

Galben

 

34.

GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 30 copii

35.

GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE

0.16

Verde

 

36.

LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA

0.98

Verde

scenariul roșu-o formațiune cu 33 elevi

37.

LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ

1.59

Galben

 

38.

LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA

0.98

Verde

 

39.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-4 formațiuni cu 70 elevi

40.

LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

2.35

Galben

 

41.

LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD

2.35

Galben

 

42.

LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

2.35

Galben

 

43.

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

2.35

Galben

 

44.

LICEUL TEHNOLOGIC "CAIUS IACOB" ARAD

2.35

Galben

 

45.

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

2.35

Galben

 

46.

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI

4.54

Roșu

scenariul roșu-o formațiune cu 23 elevi

47.

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD

2.35

Galben

 

48.

LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD" HĂLMAGIU

0.80

Verde

 

49.

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU

0.31

Verde

scenariul roșu-o formațiune cu 17 elevi

50.

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA

1.54

Galben

 

51.

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ

0.50

Verde

 

52.

LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN

0.70

Verde

scenariul roșu-8 formațiuni cu 179 elevi

53.

LICEUL TEHNOLOGIC BELIU

0.68

Verde

 

54.

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

2.68

Galben

 

55.

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

2.35

Galben

 

56.

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO "H. COANDĂ" ARAD

2.35

Galben

 

57.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ARAD

2.35

Galben

 

58.

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

0.28

Verde

 

59.

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-2 formațiuni cu 57 elevi

60.

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

2.35

Galben

 

61.

LICEUL TEORETIC "A.M.GUTTENBRUNN" ARAD

2.35

Galben

 

62.

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" PECICA

1.21

Galben

 

63.

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC

1.02

Galben

 

64.

LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS

2.68

Galben

 

65.

LICEUL TEORETIC CERMEI

0.00

Verde

 

66.

LICEUL TEORETIC PÂNCOTA

0.24

Verde

 

67.

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

0.63

Verde

 

68.

PALATUL COPIILOR ARAD

2.35

Galben

 

69.

SCOALA "SPERANTA" MACEA

0.41

Verde

 

70.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

2.09

Galben

 

71.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM MULLER GUTTENBRUN" ZĂBRANI

0.67

Verde

 

72.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

2.35

Galben

 

73.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ

0.56

Verde

 

74.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ŞAGUNA" ANDREI ŞAGUNA

0.99

Verde

 

75.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD

2.35

Galben

 

76.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SEBEŞAN" FELNAC

0.00

Verde

 

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 26 elevi

78.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

2.35

Galben

 

79.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 23 elevi

80.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIU MICLOȘI" COVĂSÂNŢ

0.37

Verde

 

81.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CRISTIAN HERBEI" VĂRĂDIA MUREŞ

2.49

Galben

 

82.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC

0.71

Verde

 

83.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL MONŢIA" ŞICULA

0.24

Verde

 

84.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE GROZA" MONEASA

0.00

Verde

 

85.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU

0.59

Verde

 

86.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

2.35

Galben

 

87.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ŞIRIA

0.22

Verde

 

88.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2.35

Galben

 

89.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN MARȘIEU" SOCODOR

2.20

Galben

 

90.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

0.40

Verde

 

91.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

2.35

Galben

 

92.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VELICIU" SEPREUŞ

1.07

Galben

 

93.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MORA FERENC" ZIMANDU NOU

0.99

Verde

 

94.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

2.35

Galben

 

95.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OLOSZ LAJOS" ADEA

0.52

Verde

 

96.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATER GODO MIHALY" DOROBANŢI

0.00

Verde

 

97.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA

0.00

Verde

 

98.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL COVACI" MACEA

0.41

Verde

 

99.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ

2.68

Galben

 

100.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 26 elevi

101.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

0.00

Verde

 

102.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN MANUILĂ" SÎMBĂTENI

0.46

Verde

 

103.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMONYI IMRE" SATU NOU

1.31

Galben

 

104.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TABAZDI KAROLY" ZERIND

4.12

Roșu

 

105.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR PĂCĂŢIAN" USUSĂU

0.00

Verde

 

106.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG

1.17

Verde

 

107.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL IOVĂNAŞ" ŞOFRONEA

2.42

Galben

 

108.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

0.64

Verde

 

109.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP

1.36

Galben

 

110.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ

0.68

Verde

 

111.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE

0.16

Verde

 

112.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI

0.90

Verde

 

113.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA

1.23

Galben

 

114.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA

0.00

Verde

 

115.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA

0.00

Verde

 

116.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA

0.69

Verde

 

117.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND

1.86

Galben

 

118.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA

0.90

Verde

 

119.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI

1.37

Galben

 

120.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT

2.13

Galben

 

121.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI

0.36

Verde

 

122.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE

0.27

Verde

 

123.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI

0.67

Verde

 

124.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI

0.40

Verde

 

125.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL

0.00

Verde

 

126.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ

0.00

Verde

 

127.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI

0.00

Verde

 

128.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU

1.98

Galben

 

129.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA

3.33

Roșu

scenariul roșu-o formațiune cu 23 elevi

130.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT

0.28

Verde

 

131.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA

1.21

Galben

 

132.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI

0.00

Verde

scenariul roșu-o formațiune cu 9 elevi

133.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE

0.00

Verde

 

134.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU

0.46

Verde

 

135.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA

0.00

Verde

 

136.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ

0.46

Verde

 

137.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU

0.64

Verde

 

138.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE

0.52

Verde

 

139.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA

1.54

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 32 elevi

140.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ

3.31

Roșu

 

141.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA

0.16

Verde

 

142.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU

1.62

Galben

 

143.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI

1.31

Galben

 

144.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE

2.41

Galben

 

145.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI

0.00

Verde

scenariul roșu-o formațiuni cu 30 elevi

146.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND

2.80

Galben

scenariul roșu-2 formațiuni cu 41 elevi

147.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU

2.13

Galben

 

148.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA

0.00

Verde

 

149.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND

2.04

Galben

 

150.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR

0.52

Verde

 

151.

ŞCOALA POSTLICEALĂ "THEOS SPERANŢA" ARAD

2.35

Galben

 

152.

ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ARAD

2.35

Galben

 

153.

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD

2.35

Galben

scenariul roșu-o formațiun cu 28 elevi

154.

ŞCOALA PRIMARĂ "SEVER BOCU" ŞIŞTAROVĂŢ

0.00

Verde

 

155.

ŞCOALA PRIMARĂ "SFÂNTUL IERARH NICOLAE" ARAD

2.35

Galben

 

156.

ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI

0.00

Verde

 

157.

ŞCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC

0.00

Verde

 

158.

ŞCOALA PROFESIONALĂ "ASTRA" ARAD

2.35

Galben

 

159.

ŞCOALA SPECIALĂ "RAZA DE SOARE" ARAD

2.35

Galben