Curs de Dezvoltare Personală la CCIA
05.08.2019

Un nou curs la Camera de Comerţ din Arad! 

Este vorba despre Cursul autorizat Consilier pentru Dezvoltare Personală – cod COR 242324, un curs acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Posesorii certificatului de absolvire a cursului acreditat ANC pot practica meseria de Consilier pentru Dezvoltare Personală în cabinetul propriu, în cadrul unei companii sau sub alte forme de organizare.


Cursul Consilier pentru Dezvoltare Personală se adresează persoanelor care doresc să consilieze alte persoane în privinţa evoluţiei lor în viaţă atât din punct de vedere personal cât şi profesional. 

Consilierul (Coach, Mentor) pentru Dezvoltare Personală lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic şi oferă cadrul şi suportul util pentru a explora şi depăşi diverse stări sau situaţii ce impiedică evoluţia personală şi/sau profesională.

Misiunea consilierului pentru dezvoltare personală este de a-i îndruma pe ceilalţi să devină independenţi, să conştientizeze că se pot ajuta singuri şi că îi pot impulsiona inclusiv pe cei din jurul lor.

În cadrul consilierii, oamenii descoperă resursele interioare nelimitate pe care le au, calităţile, credinţele, valorile şi visele pe care le pot transforma în realitate.

Beneficii după absolvirea cursului:

• Posibilitatea practicarii ocupatiei de „Consilier pentru dezvoltare personală” în cadrul cabinetului tău individual/persoană fizică autorizată

• Obţinerea unei certificări recunoscută în Romţnia şi Uniunea Europeană

• Poţi colabora cu companii /multinaţionale (departamentele de resurse umane/consilierea confilictelor de muncă/integrarea în colectivităţi)

• Poţi colabora/angaja în cadrul şcolilor/ grădiniţelor/ spitalelor etc.

• Îmbunătăţirea calităţii relaţiilor interpersonale

• Dezvoltarea personală prin îmbunătăţirea comunicării relaţionale

• Optimizarea nivelului de înţelegere şi acceptare a experienţelor umane

În cadrul cursului „Consilier pentru dezvoltare personală“:

• vei dobândi informaţii şi instrumente utile pentru medierea conflictelor

• vei învăţa facilitarea rezolvării problemelor cu care se confruntă clientul

• vei dobândi informaţii utile pentru optimizarea comportamentelor umane

• abordarea constructivă a modalităţilor de implicare, relaţionare şi acţiune la nivel individual sau ca parte în cadrul unor grupuri

• vei invăţa tehnici de corectare a comportamentelor nedorite

• identificarea soluţiei optime şi a asumării acţiunilor necesare

• conştientizarea punctelor critice din existenţa proprie şi a posibilităţilor de depăşire

• analizarea şi clarificarea cauzelor care au generat perturbaţii nedorite în cadrul vieţii

• explorarea soluţiilor potenţiale şi alegerea metodelor de îndepărtare a blocajelor

• sondarea şi revelarea capacităţilor şi resurselor personale

Cerinţe pentru înscriere:

• copie CI

• copie certificat naştere

• copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

• copie acte studii (licenţă – orice specializare)


Înscrieri şi relaţii suplimentare la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad – Centrul de Formare Profesională, prof. Carmen Crişan, carmen.crisan@ccia-arad.ro  şi la telefon 40730 188 299.