Amplasamente pentru Comerțul Ambulant cu Pepeni la Arad
11.06.2024

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea activității de comerț ambulant cu pepeni pe domeniul public al orașului. Fiecărui amplasament îi sunt alocați câte 3 metri pătrați. Locațiile sunt următoarele: Cartier Grădiște – Piața Carpați, la intersecția străzilor I.B. Deleanu și Z. Moricz; Cartier Grădiște – str. Petru Rareș nr. 22, pe aleea dintre Biserica Ortodoxă și Grădinița nr. 10; Cartier Bujac – Str. Independenței, între străzile Leului și Năsăud; Cartier Gai – lângă Biserica Ortodoxă pe str. Dunării; Cartierul Aradul Nou – Calea Timișorii, în zona fostului magazin „Lanțul”, actual „Sanex”.


Procedura de Atribuire a Locațiilor

Locurile de vânzare vor fi alocate producătorilor cu atestat de producător, cu sediul social în județul Arad, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor. Locurile rămase libere după alocarea către producători pot fi atribuite comercianților cu coduri CAEN pentru comerț ambulant, de asemenea cu sediul social în județul Arad.


Depunerea Cererilor

Cererile, împreună cu documentația necesară, se pot depune personal de către solicitant sau prin împuternicit la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, la adresele de email registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro, în perioada 25 iunie – 5 iulie 2024.


Perioada de Comerț și Condiții

Comerțul ambulant cu pepeni va avea loc în perioada 8 iulie – 30 septembrie 2024, cu condiția achitării taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Documentația pentru obținerea acordului va include cererea tip pentru obținerea acordului de ocupare a domeniului public, copie după buletinul sau cartea de identitate, copie după atestatul de producător vizat la zi, actele firmei (copie certificat de înregistrare și certificat constatator), precum și procură/împuternicire notarială, dacă este cazul.


Condiții de Desfășurare

Activitatea de comerț cu pepeni trebuie să respecte următoarele condiții: marfa trebuie expusă doar în perimetrul locației stabilite; comercializarea pepenilor se va realiza direct din mijlocul de transport; este permisă doar comercializarea pepenilor; activitatea nu trebuie să afecteze circulația pietonală și auto sau alte activități specifice zonei; trebuie respectată curățenia domeniului public; la locul de vânzare trebuie să existe acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public, documentul de identitate al vânzătorului și alte documente relevante.


Retragerea Acordului

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite, acordul pentru desfășurarea comerțului ambulant cu pepeni va fi retras de drept.